Full 38 Bức Thư Của Tỷ Phú Rockefeller Gửi Cho Con Trai – Tư Duy Tỷ Phú

0 views
|

Mục lục: 00:00 Bức thư số 1: Điểm bắt đầu không quyết định điểm kết thúc. 07:48 Bức thư số 2: May mắn phụ thuộc vào kế hoạch.